Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


Research Article 
EEO. 2018; 17(3): 1706-1718


Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri Ve Yansıtıcı Düşünmeye İlişkin Düşünceleri

Şule Elmalı, Fatime Balkan Kıyıcı.

Abstract
Bu araştırmanın amacı Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi tüm sınıf düzeylerinde öğrenim görmekte olan fen bilgisi öğretmen adayları tarafından yansıtıcı düşünmenin nasıl algılandığının ve yansıtıcı düşünme eğilimlerinin belirlenmesidir. Araştırma betimsel araştırma modelinde olup, tarama çalışmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu 180 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, Öğretmen ve Öğretmen Adayları için Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri Ölçeği ve öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünmeye ilişkin görüşlerini belirlemek için açık uçlu soru formu kullanılmıştır. Yansıtıcı düşünme eğilimi puanlarının tüm sınıf düzeylerinde yüksek olduğu, sınıf düzeyleri ve cinsiyet değişkenlerine göre, anlamlı bir fark bulunmadığı ortaya çıkmıştır. Ancak nitel verilerde, öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünmeye ilişkin bilgi düzeylerinin düşük olduğu ve yalnızca 4. sınıftaki öğretmen adayları tarafından kısmen tanımlanabildiği görülmüştür. Sonuç olarak, fen bilimleri öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimi puanlarının her sınıf düzeyinde yüksek çıkmasına karşın; yansıtıcı düşünmenin ne olduğuna ilişkin bilgilerinin yetersiz düzeyde olduğu görülmüştür. Bu düşünme becerisinin gelişmesine yönelik , öğrenciyi aktif kılacak uygulama ve etkinlikler yapılması önerilmiştir.

Key words: Yansıtıcı düşünme, Öğretmen adayları, Fen eğitimi


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Şule Elmalı
Articles by Fatime Balkan Kıyıcı
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Şule Elmalı , Fatime Balkan Kıyıcı. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri Ve Yansıtıcı Düşünmeye İlişkin Düşünceleri. EEO. 2018; 17(3): 1706-1718.


Web Style

Şule Elmalı , Fatime Balkan Kıyıcı. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri Ve Yansıtıcı Düşünmeye İlişkin Düşünceleri. https://ilkogretim-online.org/?mno=124273 [Access: April 05, 2022].


AMA (American Medical Association) Style

Şule Elmalı , Fatime Balkan Kıyıcı. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri Ve Yansıtıcı Düşünmeye İlişkin Düşünceleri. EEO. 2018; 17(3): 1706-1718.Vancouver/ICMJE Style

Şule Elmalı , Fatime Balkan Kıyıcı. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri Ve Yansıtıcı Düşünmeye İlişkin Düşünceleri. EEO. (2018), [cited April 05, 2022]; 17(3): 1706-1718.Harvard Style

Şule Elmalı , Fatime Balkan Kıyıcı (2018) Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri Ve Yansıtıcı Düşünmeye İlişkin Düşünceleri. EEO, 17 (3), 1706-1718.Turabian Style

Şule Elmalı , Fatime Balkan Kıyıcı. 2018. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri Ve Yansıtıcı Düşünmeye İlişkin Düşünceleri. Elementary Education Online, 17 (3), 1706-1718.Chicago Style

Şule Elmalı , Fatime Balkan Kıyıcı. "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri Ve Yansıtıcı Düşünmeye İlişkin Düşünceleri." Elementary Education Online 17 (2018), 1706-1718.MLA (The Modern Language Association) Style

Şule Elmalı , Fatime Balkan Kıyıcı. "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri Ve Yansıtıcı Düşünmeye İlişkin Düşünceleri." Elementary Education Online 17.3 (2018), 1706-1718. Print.APA (American Psychological Association) Style

Şule Elmalı , Fatime Balkan Kıyıcı (2018) Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri Ve Yansıtıcı Düşünmeye İlişkin Düşünceleri. Elementary Education Online, 17 (3), 1706-1718.
AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS