Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


Research Article 
EEO. 2018; 17(3): 1751-1764


Liseli Ergenlerde Okula Aidiyet Duygusu: Umutsuzluk ve Yalnızlık ile İlişkileri

Fatma ALTINSOY, Kübra KARAKAYA ÖZYER.

Abstract
Bu araştırma, Türkiye’deki bir kamu lisesinde bulunan ergenlerin umutsuzluk ve yalnızlık seviyelerinin okula aidiyet duygularını yordamakta mıdır sorusuna cevap aranmıştır. Araştırmanın örneklemini lisedeki 9 ve 10. sınıflardaki 189 ergen oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak; Okula Aidiyet Duygusu Ölçeği, Beck Umutsuzluk Ölçeği ve UCLA Yalnızlık Ölçeği-Ergenler için Kısa Formu kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimleyici istatistikler, Pearson korelasyon analizi ve çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Çalışmanın en önemli bulgusu liseli ergenlerin umutsuzluk ve yalnızlıklarının okula aidiyet duygusunu anlamlı düzeyde yordamakta olduğudur. Umutsuzluk ve yalnızlık okula aidiyet duygusundaki toplam varyansın % 27’sini açıklamaktadır. Bir diğer bulgu ise okula aidiyet duygusunun umutsuzluk ve yalnızlık ile negatif yönde ilişkili olduğudur.

Key words: Okula Aidiyet Duygusu; Umutsuzluk; Yalnızlık; Ergenlik


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Fatma ALTINSOY
Articles by Kübra KARAKAYA ÖZYER
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Fatma ALTINSOY , Kubra KARAKAYA OZYER. Liseli Ergenlerde Okula Aidiyet Duygusu: Umutsuzluk ve Yalnızlık ile İlişkileri. EEO. 2018; 17(3): 1751-1764.


Web Style

Fatma ALTINSOY , Kubra KARAKAYA OZYER. Liseli Ergenlerde Okula Aidiyet Duygusu: Umutsuzluk ve Yalnızlık ile İlişkileri. https://ilkogretim-online.org/?mno=124281 [Access: April 05, 2022].


AMA (American Medical Association) Style

Fatma ALTINSOY , Kubra KARAKAYA OZYER. Liseli Ergenlerde Okula Aidiyet Duygusu: Umutsuzluk ve Yalnızlık ile İlişkileri. EEO. 2018; 17(3): 1751-1764.Vancouver/ICMJE Style

Fatma ALTINSOY , Kubra KARAKAYA OZYER. Liseli Ergenlerde Okula Aidiyet Duygusu: Umutsuzluk ve Yalnızlık ile İlişkileri. EEO. (2018), [cited April 05, 2022]; 17(3): 1751-1764.Harvard Style

Fatma ALTINSOY , Kubra KARAKAYA OZYER (2018) Liseli Ergenlerde Okula Aidiyet Duygusu: Umutsuzluk ve Yalnızlık ile İlişkileri. EEO, 17 (3), 1751-1764.Turabian Style

Fatma ALTINSOY , Kubra KARAKAYA OZYER. 2018. Liseli Ergenlerde Okula Aidiyet Duygusu: Umutsuzluk ve Yalnızlık ile İlişkileri. Elementary Education Online, 17 (3), 1751-1764.Chicago Style

Fatma ALTINSOY , Kubra KARAKAYA OZYER. "Liseli Ergenlerde Okula Aidiyet Duygusu: Umutsuzluk ve Yalnızlık ile İlişkileri." Elementary Education Online 17 (2018), 1751-1764.MLA (The Modern Language Association) Style

Fatma ALTINSOY , Kubra KARAKAYA OZYER. "Liseli Ergenlerde Okula Aidiyet Duygusu: Umutsuzluk ve Yalnızlık ile İlişkileri." Elementary Education Online 17.3 (2018), 1751-1764. Print.APA (American Psychological Association) Style

Fatma ALTINSOY , Kubra KARAKAYA OZYER (2018) Liseli Ergenlerde Okula Aidiyet Duygusu: Umutsuzluk ve Yalnızlık ile İlişkileri. Elementary Education Online, 17 (3), 1751-1764.
AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS