Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


EEO. Year: 2018, Volume: 17, Issue: 4

  Opinions

 1. Okul Öncesi Eğitimde Sistemi Genişletmek: Aile-Ebeveyn “Bağlılığı, İşbirliği, Katılımı ve Eğitimi”
  Hasibe Özlen Demircan
  EEO. 2018; 17(4): 1-19
  » Abstract » PDF

 2. Research Article

 3. Ortaöğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Özerkliğini Destekleme Davranışları ve Denetim Odağı Eğilimleri
  Gülşen Öztürk Yurtseven ,Kevser Özaydınlık
  EEO. 2018; 17(4): 1765-1784
  » Abstract » PDF

 4. Web Forum as a Means of Development of Sociocultural Skills of University Students Specializing in Translation and Interpreting
  Olga V. Baykova ,Vera K. Vlasova
  EEO. 2018; 17(4): 1785-1796
  » Abstract » PDF

 5. Okul İklimi Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Suzan Canlı ,Hasan Demirtaş ,Niyazi Özer
  EEO. 2018; 17(4): 1797-1811
  » Abstract » PDF

 6. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kesirlerde Çarpma ve Bölme İşlemlerine Yönelik Kavramsal Anlamalarının İncelenmesi
  Aslıhan Osmanoğlu ,Meriç Özgeldi
  EEO. 2018; 17(4): 1812-1829
  » Abstract » PDF

 7. Kliniksel Denetim Modelinin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Uygulanabilirliği İle İlgili Yönetici ve Öğretmen Görüşleri
  Süleyman Göksoy ,Zeynep Öztürk
  EEO. 2018; 17(4): 1830-1846
  » Abstract » PDF

 8. Risky Play in Early Childhood Education: A Risk Worth Taking
  Fatma Yalçın ,Feyza Tantekin Erden
  EEO. 2018; 17(4): 1847-1860
  » Abstract » PDF

 9. Ortaokul Fen Laboratuvarı Akademik Risk Alma Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  İsa Deveci
  EEO. 2018; 17(4): 1861-1876
  » Abstract » PDF

 10. Lise Öğrencilerinde Siber Zorbalık ve Siber Mağduriyetle İlişkili Bazı Değişkenlerin İncelenmesi
  Demet Pekşen Süslü ,Ayla Oktay
  EEO. 2018; 17(4): 1877-1895
  » Abstract » PDF

 11. Development of Metacognitive Skills Inventory for Internet Search (MSIIS): Exploratory and Confirmatory Factor Analyses
  Emine Şendurur ,Zahide Yıldırım
  EEO. 2018; 17(4): 1896-1911
  » Abstract » PDF

 12. Ortaokul Öğretmenlerinin Sınıf İçi Ölçme ve Değerlendirmelerde Yazılı Yoklamalarda Kullandıkları Açık Uçlu Maddeleri Hazırlama Yeterlikleri
  Beyza İnceçam ,Ergül Demir ,Ece Demir
  EEO. 2018; 17(4): 1912-1927
  » Abstract » PDF

 13. An Interdisciplinary Nature Education Program for Gifted Primary School Students and its Effect on their Environmental Literacy
  Hasret Nuhoğlu ,Yeşim İmamoğlu
  EEO. 2018; 17(4): 1928-1943
  » Abstract » PDF

 14. The Analysis of the Levels of 4th Grade Students Conscious Usage of School Canteen
  Halil İbrahim Sağlam ,Duygu Özdemir
  EEO. 2018; 17(4): 1944-1959
  » Abstract » PDF

 15. Çocuk Davranış Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması
  Tuncay Ergene ,Selen Demirtaş Zorbaz ,Dilek Gençtanırım Kurt ,Arif Özer
  EEO. 2018; 17(4): 1960-1971
  » Abstract » PDF

 16. Oyunlarla Matematik Öğretiminin Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Başarısına Etkisi
  Neslihan Usta ,Ayşe Derya Işık ,Fatih Taş ,Gonca Gülay ,Gülsün Şahan ,Süreyya Genç ,Fatma Diri ,Özge Demir ,Kazım Küçük
  EEO. 2018; 17(4): 1972-1987
  » Abstract » PDF

 17. Bilgi Okuryazarlığı, Kolektif Öğretmen Yeterliği ve Etkili Okul: Yapısal Eşitlik Modellemesi
  Celal Teyyar Uğurlu , Kadir Beycioğlu , Seyfettin Abdurrezzak
  EEO. 2018; 17(4): 1988-2005
  » Abstract » PDF

 18. Attitudes towards Psychological Help-Seeking among Preservice Primary School Teachers
  Eda Çürükvelioğlu Köksal
  EEO. 2018; 17(4): 2006-2012
  » Abstract » PDF

 19. Ortaokul Öğrencilerinin, Öğretmenlerin ve Öğrenci Velilerinin Kodlamaya Yönelik Görüşleri
  Pınar Mıhcı Türker , Pınar Mıhcı Türker
  EEO. 2018; 17(4): 2013-2029
  » Abstract » PDF

 20. Öğretmen Adaylarının Akran Liderli Tartışmalar Sonrası Çeşitli Sosyo-Bilimsel Konulara İlişkin Bilgi ve Görüşleri
  Nurhan Öztürk , Ayşe Yenilmez Türkoğlu
  EEO. 2018; 17(4): 2030-2048
  » Abstract » PDF

 21. Yaratıcı Düşünmeyi Destekleyici Bir Bağlantıcı Öğrenme Etkinliği: Analoji Duvarı
  Betül Babayiğit , Yaprak Alagöz Hamzaj , Çiğdem Suzan Çardak
  EEO. 2018; 17(4): 2049-2074
  » Abstract » PDF

 22. Kırsal Bir Bölgede Hizmetkar Liderliğin Okul Toplumu Üzerindeki Yansımalarının İncelenmesi: Nitel Bir Araştırma
  Salih Ekinci , Gökhan Kılıçoğlu
  EEO. 2018; 17(4): 2075-2090
  » Abstract » PDF

 23. Kırsal Bir Bölgede Hizmetkar Liderliğin Okul Toplumu Üzerindeki Yansımalarının İncelenmesi: Nitel Bir Araştırma
  Salih Ekinci , Gökhan Kılıçoğlu
  EEO. 2018; 17(4): 2075-2090
  » Abstract » PDF

 24. Öğretmen Adaylarının Öğrenme Ortamlarında Uygulanan Ödül, Ceza ve Ayrımcılığa İlişkin Görüşleri
  Hülya Pehlivan , Pınar Köseoğlu , Zeynep Şen
  EEO. 2018; 17(4): 2091-2109
  » Abstract » PDF

 25. lkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Tutumları (Bartın Örneklemi)
  Serpil Özdemir ,Havva Nur Şerbetçi
  EEO. 2018; 17(4): 2110-2123
  » Abstract » PDF

 26. The Predictive Role of Temperamental Traits and Inbibitory-Control Skills on Ego Resiliency of Preschool Children
  Dilan Bayındır ,Asude Balaban Dağal ,Ozana Ural
  EEO. 2018; 17(4): 2124-2135
  » Abstract » PDF

 27. Preferences of Sixth Grade Students on Multiple Representations Used in Fraction Operations
  Fatma Kara ,Lütfi İncikabı
  EEO. 2018; 17(4): 2136-2150
  » Abstract » PDF

 28. Öğretmenlerin Sınıf İçi Değerlendirme Zamanları ve Sıklıkları
  Tuba Acar Erdol ,Hülya Yıldızlı
  EEO. 2018; 17(4): 2151-2169
  » Abstract » PDF

 29. Denetim Anlayışı ve Uygulamalarındaki Değişimler Hakkında Okul Müdürlerinin Görüşleri
  Kemal Kayıkçı ,İzzet Özdemir ,Gülnar Özyıldırım
  EEO. 2018; 17(4): 2170-2187
  » Abstract » PDF

 30. Öğretmenler İçin Duygusal Zekâ Becerileri Eğitim Programının Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi
  Barış Sarısoy ,Yavuz Erişen
  EEO. 2018; 17(4): 2188-2215
  » Abstract » PDF

 31. İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Meslek Seçimine Etki Eden Değerler
  Yücel Gelişli ,Lazura Kazykhankyzy ,Meruyert Shauyenova
  EEO. 2018; 17(4): 2216-2218
  » Abstract » PDF

 32. Gender influence on Emotional Intelligence of adults
  Dr. Sr. Cathelina, S. Antonysamy*, Dr. J. M. Asgarali Patel, Dr. A. Velayudhan
  EEO. 2018; 17(4): 2219-2224
  » Abstract » PDF

 33. Marketing information systems and their role in supporting the competitive capabilities of sports clubs
  Mohamed aly asddik Mohamed
  EEO. 2018; 17(4): 2225-2234
  » Abstract » PDF» doi: 10.17051/ilkonline.2018.507007

 34. The Hindu English Newspaper And The Social Problems
  C. SHEELA , Dr. J.PRINCELY ISAAC CHRISTUDOSS
  EEO. 2018; 17(4): 2235-2241
  » Abstract » PDF» doi: 10.17051/ilkonline.2018.507008

 35. A Study Of Colonial Constructions And Buildings For The Administrative Facility Of Tiruchirappalli
  S. Nallathambi, Dr S. Xavier
  EEO. 2018; 17(4): 2242-2257
  » Abstract » PDF» doi: 10.17051/ilkonline.2018.507009

 36. Theoretical Perspectives Of Corporate Environmental Reporting: An Overview
  Dr. Neeraj Goyal
  EEO. 2018; 17(4): 2258-2274
  » Abstract » PDF» doi: 10.17051/ilkonline.2018.507010

 37. A Study On The Dress – Culture Of The Tai-Ahoms Of Assam
  Mouchumi Phukan
  EEO. 2018; 17(4): 2288-2291
  » Abstract » PDF» doi: 10.17051/ilkonline.2018.507012

 38. Use Of Technology In Teaching And Learning
  Dr. Sonam Bansal
  EEO. 2018; 17(4): 2292-2303
  » Abstract » PDF» doi: 10.17051/ilkonline.2018.507013

 39. Causes And Impact Of Poverty On The Economy Of Pakistan
  Dr. Rizwana Faseel Hussain , Aziz Ahmad
  EEO. 2018; 17(4): 2304-2308
  » Abstract » PDF» doi: 10.17051/ilkonline.2018.507014

 40. Financial Issues Impacting Health And Solutions
  Dr. Vishwambhar V. Jadhav
  EEO. 2018; 17(4): 2309-2313
  » Abstract » PDF» doi: 10.17051/ilkonline.2018.507015

 41. Transformation Of India: A Study Of Women’s Empowerment Through Education
  Bilal Ahmad Shah , Dr. Mohd Arif Hussain Bhat
  EEO. 2018; 17(4): 2314-2320
  » Abstract » PDF» doi: 10.17051/ilkonline.2018.507016


AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS